FNTS  Home
SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF FORESTRY
 
 
MENU


NEWS

National conference "Prospects and guidelines for the management of artificial coniferous forests"

International Scientific Conference "Forestry: Bridge to the Future ",


 


News

 


 

VIII-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

 

Деловата работа на конференцията се проведе на 20, 21 и 22 март 2016 г. в Учебно опитно горско стопанство „Г. Аврамов”, Юндола.


 

Тематични направления

Развитие на концепцията за устойчиво развитие
Управление на устойчивото развитие – критерии, показатели и политики
Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие
Управление и устойчиво развитие на човешките ресурси
Съвременни информационни технологии в управление на устойчивото развитие
Обучение и учебни програми