FNTS  Home
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА
 
 
МЕНЮ


НОВИНИ

Национално съвещание "Переспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадени иглолистни гори"

Mеждународна научна конференция “Forestry: Bridge to the Future”,


 


Събития

 


 


 

Национално състезание на най-добрите дървосекачи в България

16 юни 2016 г. в Учебно опитно горско стопанство „Г. Аврамов”, Юндола.

.


 

Право на участие имат най-добрите дървосекачи от шестте държавни горски предприятия в страната и първенците на двете учебни стопанства – Юндола и Бързия към Лесотехническия университет.

Специална комисия ще оценява състезателите в пет основни дисциплини – поваляне, монтаж на верига, комбинирано рязане, прецизно рязане и кастрене.

 

 

VIII-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

 

Деловата работа на конференцията се проведе на 20, 21 и 22 март 2016 г. в Учебно опитно горско стопанство „Г. Аврамов”, Юндола.


 

Тематични направления

Развитие на концепцията за устойчиво развитие
Управление на устойчивото развитие – критерии, показатели и политики
Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие
Управление и устойчиво развитие на човешките ресурси
Съвременни информационни технологии в управление на устойчивото развитие
Обучение и учебни програми

 

 

Top